OBRÁBĚNÍ MATERIÁLU

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.

Hlavní druhy obrábění:

  • Soustružení
  • Frézování
  • Vrtání
  • Vystružování
  • Řezání
  • Hoblování
  • Obrážení
  • Broušení